FAQ

Vanaf heden kunt u uw vragen rond de LNR invoermodule indienen bij DT Healthcare Solutions. Support.registraties@telekom-healthcare.com of 030-6569777.

 

U hoeft de LNR1-applicatie (perined.wem.io) alleen nog te gebruiken voor de Neonatale Follow-up. Deze follow-up moet in sommige gevallen na 2 jaar én na 5,5 jaar verplicht ingevuld worden (zwangerschapsduur korter dan 30 weken of gewicht lager dan 1000 gram). In dit geval krijgt u daarvan een melding. U mag de follow-up ook in andere, niet-verplichte gevallen invoeren, maar u bent dit niet verplicht.

 

Deze follow-up moet in sommige gevallen na 2 jaar én na 5,5 jaar verplicht ingevuld worden (zwangerschapsduur korter dan 30 weken of gewicht lager dan 1000 gram). In dit geval krijgt u daarvan een melding. U mag de follow-up ook in andere, niet-verplichte gevallen invoeren, maar u bent dit niet verplicht.

 

In de headerbalk rechtsboven staat “mijn praktijk”. Als je hierop klikt zie je twee opties:

 • Berekenen aantallen registratie
 • Maak export van mijn registraties naar tekst (txt).

 

Berekenen aantallen registratie:

Deze optie geeft van een opgegeven registratiejaar de aantallen weer zoals

 • Verstuurd
 • Gereed
 • Openstaand
 • Totaal

 

Maak export van mijn registraties naar tekst (txt):

Deze optie maakt, op basis van een opgegeven geboortejaarjaar, een export in een txt-formaat. Deze is bijvoorbeeld in te lezen in Excel.

In de export worden alle kinderen meegenomen die een geboortedatum hebben binnen het opgegeven geboortejaar en succesvol zijn afgerond en verstuurd.

 • Geef geboortejaar op en druk op Start export.
 • Ga met je muis op de naam van het exportbestand staan en klik met de rechter muis knop voor meer optie.

Klik op Save en geef op waar je de bestand wil saven.

 

Voorheen heette deze knop 'Definitief akkoord. Veel mensen vonden dit onduidelijk. Hij heet nu verzenden omdat je hiermee de registratie naar Perined verstuurd. Overigens kun je zo'n verzonden registratie altijd later nog heropenen, bijvoorbeeld voor de follow-up na 2 jaar.

 

Dit betekent dat de registratie nog open staat en dat je hem eventueel nog kunt verwijderen, mocht het een verkeerde registratie zijn. In het verleden moest je dit aanvragen bij Perined, maar dat hoeft nu dus niet meer.

 

Dit kan op 2 manieren:

 

- Klik links in het zoeken-menu bij de status op 'Verzonden' en klik daarna op 'Filter'. Je ziet nu alle verzonden registraties. Achter elke registratie zie je een witte knop 'Heropen'.

 

- Klik links in het zoeken-menu helemaal onderaan op de knop 'Heropen registratie'. Je krijgt nu een zoekschermpje waar je een aantal gegevens in kunt vullen. Klik op 'Zoeken' en je krijgt de registraties te zien die aan alle zoekcriteria voldoen. Hieruit kun je de juiste kiezen om te heropenen.

 

De volgende categorieën kinderen:

 • Een kind dat door de kinderarts wordt opgenomen (al dan niet fysiek op de eigen afdeling) vóór of op de 28e levensdag van dat kind.
 • Een kind dat voor of op de 28e levensdag onder verantwoordelijkheid van de kinderarts komt te vallen wegens overname van een andere specialist (de kinderarts wordt dan hoofdbehandelaar).
 • Een kind dat door een ander ziekenhuis werd opgenomen vóór de 28e levensdag en vervolgens na de 28e levensdag maar vóór het einde van de 3e levensmaand wordt overgedragen aan de kinderafdeling van uw ziekenhuis (het betreft hier dan een aaneengesloten neonatale opname.)
 

Sinds enige tijd kunt u eerder ingevoerde formulieren heropenen. Het is de bedoeling dat u op deze manier hoofdstuk 6 (follow-up na 2 jaar) kunt invullen bij kinderen die eerder in uw ziekenhuis zijn opgenomen en dus al een LNR-formulier hebben. Het gaat hierbij echt alleen om het invullen van 'nieuwe' gegevens bij dat ene kind! 

 

Indien een moeder namelijk al in het systeem bestaat met een eerder opgenomen kind en er wordt een nieuw kind van haar (geen meerling) opgenomen, dan dient een nieuw formulier aangemaakt te worden.

 

Dit kunt u doen door op de knop 'Heropen formulier' te klikken. U dient hier alleen gebruik van te maken om een wijziging aan te brengen voor een reeds ingevoerd kind. Nieuwe kinderen kunt u níet op deze manier invoeren. Hiervoor dient u een nieuw formulier aan te maken.

 

Wanneer alle hoofdstukken zijn voorzien van een groen of grijs icoon is een registratie in principe afgesloten. Een groen icoon verschijnt wanneer alle verplichte velden voor dat hoofdstuk zijn ingevuld. Een grijs icoon geeft aan dat een hoofdstuk op dit moment nog niet van toepassing is. De knop 'definitief akkoord' verschijnt wanneer u voldaan heeft aan het invullen van alle, op dit moment verplichte, items. Indien u op deze knop drukt, worden de gegevens aan ons doorgegeven en kunnen wij deze verwerken in een kwartaal- dan wel jaaroverzicht.

 

 

 

Door middel van het aanklikken van de knop 'definitief akkoord' wordt een formulier dat gereed is verzonden. Alleen van formulieren waarbij op deze knop is geklikt worden de gegevens aan ons doorgegeven en kunnen wij verwerken in een kwartaal- dan wel jaaroverzicht.

 

Controleer of de e-mail in uw map ‘Ongewenste e-mail’ terecht is gekomen. Zo nee, stuur een e-mail naar info@perined.nl met als onderwerp ‘Geen activatielink ontvangen voor LNR’. Zet in de tekst in ieder geval het e-mailadres waarop u deze activatielink verwacht had.

 

Klikt u op de link, maar krijgt u een leeg scherm of een scherm met een onduidelijke (Engelse) foutmelding? Waarschijnlijk is de beveiliging van uw ziekenhuis zodanig dat u de link niet kunt openen. Schakel de helpdesk van uw ziekenhuis in en stuur de ontvangen e-mail met activatielink naar hen door.

Levert bovenstaande niets op of heeft u andere problemen: stuur een e-mail naar info@perined.nl met als onderwerp ‘Activeren LNR lukt niet’. Omschrijf in de tekst zo duidelijk mogelijk wat er fout gaat, bijvoorbeeld welke foutmelding u krijgt.

 

Waarschijnlijk blokkeert uw computer zogenaamde pop-ups. Soms krijgt u hiervan een melding rechts bovenin het scherm. Zo niet, neemt u dan allereerst contact op met de helpdesk van uw eigen ziekenhuis. Meestal kunnen zij u met dit probleem helpen. Soms helpt het ook om het programma te openen in Google Chrome in plaats van in Internet Explorer.

 

Een formulier dat al 'definitief akkoord' bevonden is, kunt u gewoon weer heropenen door op het formulier te klikken. U kunt dan bijvoorbeeld eventuele fouten in de invoer herstellen. Let u er wel op dat u na wijziging in het formulier opnieuw op de knop 'definitief akkoord' klikt.

 

Zoek de oorspronkelijke e-mail met de activatielink op. Ga met de muis over het de tekst ‘Klik  hier om uw account te activeren’ Daarin ziet u een tekst die begint met: ‘https://perined.wem.io/activate-account?user=’. Achter deze tekst staat een e-mailadres. Dit is het e-mailadres dat bij ons bekend is en waarmee u moet inloggen. Het kan zijn dat dit een ander e-mailadres is dan u verwacht, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of doordat u getrouwd bent of een groeps-e-mailbox gebruikt.

Als het u lukt om dit e-mailadres te achterhalen dan kunt u er mee inloggen. Als u liever wilt dat dit e-mailadres bij ons aangepast wordt, stuur dan een e-mail naar info@perined.nl met als onderwerp ‘E-mailadres wijzigen in LNR’. Geef daarbij aan wat het oude e-mailadres is en wat het nieuwe e-mailadres moet worden.

Als het probleem niet ligt in het gebruikte e-mailadres, maar als u het wachtwoord niet meer (zeker) weet, klik dan op de link ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’. Vul hier het juiste e-mailadres is en klik op ‘Send mail’. U ontvangt dan nadere instructies.

Komt u er toch niet uit? Stuur dan een e-mail naar info@perined.nl, met als onderwerp ‘Probleem met e-mailadres of wachtwoord in LNR’. Schrijf in de e-mail welk e-mailadres u gebruikt om in te loggen en stuur de oorspronkelijke e-mail met activatielink mee, als u deze nog heeft. Schrijf ook op of u een probleem heeft met het e-mailadres of met het wachtwoord.

 

Zoek de oorspronkelijke e-mail met de activatielink op. Ga met de muis over het de tekst ‘Klik  hier om uw account te activeren’ Daarin ziet u een tekst die begint met: ‘https://perined.wem.io/activate-account?user=’. Achter deze tekst staat een e-mailadres. Dit is het e-mailadres dat bij ons bekend is en waarmee u moet inloggen. Het kan zijn dat dit een ander e-mailadres is dan u verwacht, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of doordat u getrouwd bent of een groeps-e-mailbox gebruikt.

Als het u lukt om dit e-mailadres te achterhalen dan kunt u er mee inloggen. Als u liever wilt dat dit e-mailadres bij ons aangepast wordt, stuur dan een e-mail naar info@perined.nl met als onderwerp ‘E-mailadres wijzigen in LNR’. Geef daarbij aan wat het oude e-mailadres is en wat het nieuwe e-mailadres moet worden.

Als het probleem niet ligt in het gebruikte e-mailadres, maar als u het wachtwoord niet meer (zeker) weet, klik dan op de link ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’. Vul hier het juiste e-mailadres is en klik op ‘Send mail’. U ontvangt dan nadere instructies.

Komt u er toch niet uit? Stuur dan een e-mail naar info@perined.nl, met als onderwerp ‘Probleem met e-mailadres of wachtwoord in LNR’. Schrijf in de e-mail welk e-mailadres u gebruikt om in te loggen en stuur de oorspronkelijke e-mail met activatielink mee, als u deze nog heeft. Schrijf ook op of u een probleem heeft met het e-mailadres of met het wachtwoord.

 

Klik op de link ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’. Vul hier het juiste e-mailadres is en klik op ‘Send mail’. U ontvangt dan nadere instructies.

 

Wilt u een tweeling bijwerken (follow-up invoeren) die nog in de oude registratie ingevoerd is? Dan moet u beide kinderen apart heropenen en bijwerken. De twee kinderen staan apart geregistreerd, hoewel wordt aangegeven dat het om een tweeling gaat en wat het volgnummer van het kind is.

 

Tweelingen die in de nieuwe applicatie zijn ingevoerd (vanaf 1 juli 2016), staan wél onder één registratie.

 

In hoofdstuk 2 moet u de nieuwe opnameperiode toevoegen. In hoofdstuk 7 kunt u vervolgens de nieuw toegevoegde opnameperiode verder invullen.

 

Een oranje sterretje (*) betekent dat het invoerveld pas verplicht is bij het versturen van de registratie. De functionaliteit voor het versturen is nu nog niet aanwezig, maar wordt binnenkort toegevoegd. Een oranje sterretje betekent dus dat u het invoerveld voorlopig open kunt laten en pas later verplicht hoeft in te vullen. Een rood sterretje betekent dat het invoerveld direct verplicht is en dat u het huidige hoofdstuk niet kunt opslaan zonder dit veld in te vullen. Als een invoerveld geen sterretje heeft, dan is het dus niet verplicht.

 

Dit betekent dat u de gegevens invult námens de kinderarts/neonatoloog. U mag dus de gegevens invoeren die afkomstig zijn van de kinderarts/neonatoloog.

 

Dit is het AGB-nummer van de behandelend arts. Indien u deze niet weet, kunt u deze vraag overslaan.

 

Op verschillende plaatsen in de applicatie wordt u gevraagd om het praktijknummer van een (ander) ziekenhuis in te vullen. Het werkt het handigst om in die invoervelden de naam van het ziekenhuis in te voeren of een gedeelte daarvan. U ziet daarna een suggestielijst, waaruit u de juiste kunt kiezen.

In sommige lijstjes staan alleen gynaecologen, in anderen alleen kinderartsen, in anderen alleen nicu's en in weer anderen een combinatie van deze mogelijkheden. Dit heeft te maken met het type vraag en soms ook met de optie die u daarboven gekozen heeft. U kunt hier zelf de juiste kiezen.

Indien u in de suggestielijst niet het nummer vindt dat u vroeger gebruikte, dan gebruikte u vroeger mogelijk het verkeerde nummer. Neem bij twijfel contact op met Perined, via info@perined.nl.

 

Dit is niet mogelijk in de nieuwe applicatie. Deze mogelijkheid werd bijna niet gebruikt in de oude applicatie en zal uiteindelijk opgenomen moeten worden in de ziekenhuissystemen zelf.